Straffrätt

Inom straffrätt biträder Advokatbyrån Lundia såväl brottsoffer som de som är misstänkta för brott.

Vi har stor erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare, ofta kallad försvarsadvokat, utses av domstol till den som är misstänkt för ett brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Vid mindre allvarliga brott som ger lindrigare straff kan en försvarare bara utses om det finns särskilda skäl.

Försvarsadvokaten hjälper den misstänkte under förundersökningen (polisutredningen), tillvaratar klientens intressen under tiden som denne är häktad, samt medverkar vid eventuell rättegång. Du har rätt att välja vilken advokat som ska företräda dig.

Om du vill att någon av våra advokater ska försvara dig kan du framföra önskemål om detta.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde utses av domstol till den som har blivit utsatt för brott. Målsägandebiträdet hjälper brottsoffret, är närvarande vid polisförhör och företräder brottsoffret som ombud under rättegången.

Om du vill att någon av våra advokater eller jurister skall utses till ditt målsägandebiträde kan du framföra önskemål om detta.

Skadestånd & ersättning

Det ingår i målsägandebiträdets uppdrag att föra skadeståndstalan åt målsäganden. Våra advokater och jurister föreslår vilka belopp som är skäliga att begära. Målsäganden har ofta rätt till ersättning för kränkning, samt för psykiskt och fysiskt lidande.

Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist som skall företräda dig.