Socialrätt

Socialrätt innefattar bland annat vård av barn och unga, vård av missbrukare och vård av psykiskt sjuka.

Tvångsvård

Advokatbyrån Lundia arbetar med de tre tvångslagstiftningarna lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Både barn och vårdnadshavare har rätt till offentligt biträde i mål som rör vård av barn med stöd av LVU. Vi åtar oss inom rättsområdet uppdrag som offentligt biträde efter förordnande från Förvaltningsrätten.

Offentligt biträde

Den som tvångsomhändertas med stöd av lagstiftningarna LVM och LPT har också rätt till ett offentligt biträde.

Vill du att någon av våra advokater eller jurister ska biträda dig i ett mål rörande tvångsvård med stöd av LVU, LVM och LPT kan du framföra detta som önskemål.