Asylrätt

Advokatbyrån Lundia har stor erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna asylsökande som ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Söka asyl i Sverige

Den som flytt på grund av krig, konflikt eller miljökatastrof i sitt hemland, samt den som riskerar förföljelse på grund av sin nationalitet, ras, religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön, sin sexuella läggning eller sin tillhörighet till viss samhällsgrupp kan ansöka om asyl och kan vara berättigad till statusförklaring och uppehållstillstånd i Sverige.

Asylsökande som vill att Advokatbyrån Lundia biträder i asylärendet kan framföra önskemål till Migrationsverket att någon av våra advokater eller jurister ska förordnas som offentligt biträde.

Rätt till offentligt biträde

Asylsökande har i allmänhet rätt till ett offentligt biträde som hjälper till i asylprocessen. Om Migrationsverket avslår asylansökan ingår det även i det offentliga biträdets uppdrag att överklaga och biträda den asylsökande i Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av Migrationsverket.