Arvsrätt

Advokatbyrån Lundia hjälper till i de flesta frågor som kan behöva hanteras i samband med dödsfall.

Boupteckning, förvaltning av dödsbo m.m.

Vi hjälper till med att upprätta bouppteckningar, förvalta oskiftade dödsbon och förrätta arvskiften. Vi åtar oss även, efter förordnande från domstol, uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Våra advokater och jurister har stor erfarenhet av dessa frågor.

Testamente & rådgivning

Vi skriver testamenten och ger råd i frågor om arv. Att få kvalificerad juridisk hjälp är ofta en god investering.

Ett korrekt upprättat testamente hjälper dina anhöriga och minskar risken för framtida konflikter mellan dina arvingar. Särskilt viktigt kan ett testamente vara för sambor, som annars inte ärver varandra, eller för gifta par som har barn från tidigare relationer, så kallade särkullbarn.

Läs mer om testamente.

Vid arvstvist

Advokatbyrån Lundia biträder enskilda i tvister i eller utanför domstol i frågor gällande arv och testamente. Det kan bland annat gälla klander av testamente, kränkning av laglott, förskott på arv, samt andra typer av tolknings- eller tillämpningsfrågor knutna till arvsituationen.